Om Oss

Företagspresentation

Magnussons Bygg & Projektering AB är ett familjeägt byggföretag, som idag drivs av Christer och Claes Göran Magnusson. Bolaget bildades 1979 av Christer Magnusson. Bolaget är idag beläget i Flygsfors och Nybro med kontor i Flygsfors.  

Inom företaget har vi ett brett utbud av tjänster såsom snickeri, betong, murning, plåt, byggnadssmide, stålkonstruktioner, entreprenadarbeten, transporter, VVS – Pannor Kök Badrum etc. Vi ser detta som en styrka att ha så brett utbud internt, speciellt i vårt kvalitetsarbete.

Vår affärsidé är att leverera en helhetslösning till kunden. Flexibilitet och samarbetsvilja är nyckelord. Vi bygger stort som smått vilket framgår av vårt bildarkiv. Vi i MBP AB jobbar mot ständig förbättring och som övergripande målsättning att uppnå nöjda kunder.

Under 2011-2012 ska vi bygga nya lokaler till vår verksamhet i Nybro. Området utanför Flygsfors mitt emot Bergs Timber AB kommer att komplettera vår verksamhet . Vi flyttar en del av vår verksamhet för att minska transporter mellan Flygsfors och Nybro/Kalmar.

Detta för att bli ännu mer effektiva i vårt arbete. Det innebär också en förbättring ur miljösynpunkt eftersom vi minskar transporterna mellan arbetsplatserna och våra lokaler. 

Med nya lokaler så kommer vi även att minska energiåtgången för uppvärmning vilket också sparar miljön.

MBP AB är ett entreprenadföretag som jobbar med projektering, markarbeten, vvs, byggnationer, byggnads-smide. Vi kommer från och med 2012 även att utföra konsultuppdrag såsom Kontrollansvarig och ByggArbetsmiljöSamordnare BAS/P /U

Vi säljer och monterar Ariterms pelletsbrännare och kaminer. Söker du värmepump istället så har vi flera leverantörer ex BOSCH, CTC och NIBE

Frågor och Synpunkter är välkomna.            info@mbpbygg.nu 

Clas-Göran Magnusson

Christer Magnusson

Projektledare för Magnusson Bygg & Projektering 

Mobil: 0709-255401

E-post: claes@mbpbygg.nu

VD för Magnusson Bygg & Projektering 

Mobil: 0709-255400

E-post: christer@mbpbygg.nu

Stäng meny